Utdannet samfunnsøkonom med eksamen fra høyere avdelings studium ved Norges Handelshøyskole. Jobber i dag i Unio.Sitter blant annet som rådgiver i teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene TBU, faggruppen for IA-avtalen og deltar på møter i economic group i Trade Union Advisory Committee to the OECD (TUAC). Har tidligere jobbet i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (nå Virke), Kommunal- og regionaldepartementet samt Stiftelsen for samfunns- og næringsanalyse (SNF).