Master i økonomi (landbruksøkonomi) ved NMBU samt studier ved høyere avdeling (samfunnsøkonomi) ved NHH. Jobber i Arbeidsmarkedsavdelingen i Arbeids- og sosialdepartementet. Jobber blant annet med ledighetstall og sysselsettingstall, med et særlig fokus på det regionale området, samt innvandring. Arbeidet omfatter også en del rapportering til ulike internasjonale organisasjoner som FN, ILO og Europarådet. Sitter i sekretariatet i Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU), samt i en arbeidsgruppe for likestilling under Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd. Deltar også i referansegruppen for SSBs utdanningsframskrivninger. Har tidligere jobbet i sekretariatet for hhv. Arbeidstidsutvalget, Brochmann 1 og Brochmann 2 utvalget og Deltidsutvalget, og har tidligere også deltatt i jordbruksforhandlingene og psykologforhandlingene.