Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og jobber som avdelingsnestleder i Samfunnspolitisk avdeling i LO. Har blant annet jobbet med makroøkonomi, arbeidsmarked, innvandring og arbeidsmarkedspolitikk, og de senere årene også utdannings- og kompetansepolitikk. Har tidligere jobbet i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

Sannes har vært medlem i programstyret for forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM) og tidligere arbeidslivsforskningsprogram. Hun har også erfaring fra følgende arbeidsgrupper og utvalg: Arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd for integrering av flyktninger (2016), arbeidsgruppe SAMAK (Arbeiderbevegelsens Nordiske Samarbeidskomité bestående av de sosialdemokratiske partiene og LO-ene i Norden) for integrering av sårbare grupper i arbeidslivet (2016) og faggruppen for IA-avtalen fra oppstart fram til 2015. Sannes har også vært medlem i Brofoss-utvalget, som avga rapporten «Arbeidsrettede tiltak» i 2012.