Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, og jobber som avdelingsnestleder i Samfunnspolitisk avdeling i LO. Har blant annet jobbet med makroøkonomi, arbeidsmarked, innvandring og arbeidsmarkedspolitikk. Har hatt avdelingsansvaret for utdannings- og kompetansepolitikken i LO de siste fire årene. Har tidligere jobbet i Økonomiavdelingen i Finansdepartementet.

Sannes er medlem i programstyret for forskningsprogrammet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM). Hun har også erfaring fra følgende arbeidsgrupper og utvalg: Arbeidsgruppe nedsatt av Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd for integrering av flyktninger (2016), arbeidsgruppe SAMAK (Arbeiderbevegelsens Nordiske Samarbeidskomité bestående av de sosialdemokratiske partiene og LO-ene i Norden) for integrering av sårbare grupper i arbeidslivet (2016) og faggruppen for IA-avtalen fra oppstart fram til 2015. Sannes har også vært medlem i Brofoss-utvalget, som avga rapporten «Arbeidsrettede tiltak» i 2012.