Professor i samfunnsøkonomi siden 2005. Fikk sin ph.d. fra NHH i 1996. Er medlem av forskergruppen The Choice Lab ved NHH, og leder FAIR Insight Team, enheten med ansvar for kommunikasjon og anvendt forskning ved FAIR – Centre for Experimental Research on Fairness, Inequality, and Rationality, som nylig ble tildelt status som Senter for fremragende forskning. Forskningsområder er økonomisk utvikling, adferdsøkonomi, og politisk økonomi, og har publisert flere artikler på disse områdene. Var dekan for bachelorutdanningen ved NHH i perioden 2009-2015. Vant i 2004 og 2013 NHH-studentenes foreleserpris og NHHs foreleserpris i 2005.