Er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet i utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet siden desember 2005. Har der jobbet mest med analyser av arbeidsmarkedet og norsk økonomi og blant annet hatt ansvar for NAVs bedriftsundersøkelse. Satt også i arbeidsgruppen ledet av Ragnar Torvik (NTNU) som tidligere i år så på hvorfor AKU-ledigheten og NAVs registrerte ledighet har vist forskjellig utvikling de siste årene. Er medlem av Faggruppen for IA-avtalen.