Er utdannet samfunnsøkonom og har jobbet i utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet siden 2005. Har jobbet mest med analyser av arbeidsmarkedet og norsk økonomi, og blant annet hatt ansvar for NAV sin bedriftsundersøkelse. Er talsperson for NAV på arbeidsmarkedsområdet og holder mange foredrag om dagens og fremtidens arbeidsmarked. Har vært medlem av Faggruppen for IA-avtalen i mange år og sittet i sekretariatet til Sysselsettingsutvalget.