Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU i Trondheim. Har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra samme universitet fra 2004, og har siden jobbet ved NTNU. Viktigste forskningsområder er arbeidsmarkedsøkonomi, urbanisering, og økonomisk vekst. Anvender registerdata til analyser av lønnsutvikling knyttet til bosted, sektor, og utdanningsnivå. Var i perioden 2013-2017 nestleder og undervisningsansvarlig ved Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU.