Utdannet samfunnsøkonom fra Universitet i Oslo. Ble ansatt som Fagsjef Samfunnsøkonomi i Akademikerne høsten 2016. Er ansvarlig for spørsmål knyttet til økonomisk politikk og næringspolitikk, herunder skatt og pensjon. Er på bakgrunn av erfaring som analytiker sterkt involvert i statistikkgrunnlag og analyser innen Akademikernes øvrige politikkområder; arbeidsmarkedspolitikk, kompetansepolitikk og lønnspolitikk. Sitter i Teknisk Beregningsutvalg (TBU). Har seks års arbeidserfaring som analytiker. Har jobbet i Analyse og Strategi, DAMVAD og Samfunnsøkonomisk analyse. Har også arbeidserfaring fra Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet som rådgiver fra 2006 til 2011.