Sosiolog av utdanning. Jobber som spesialrådgiver i KS Arbeidsgiverpolitikk, og har vært ansatt her siden 2006.

Jobber med arbeidsgiverstrategisk arbeid og ledelse, kompetansebehov- og utvikling, inkluderende arbeidsliv og heltid/deltidstematikk.Har tidligere jobbet i sosial- og helsedepartementet og arbeids- og inkluderingsdepartementet, med utredninger knyttet til ulike deler av velferdspolitikken.