Statsviter av utdanning. Avdelingsdirektør i Regionalpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med ansvar for å bidra til politiske mål om balansert regional utvikling.

Har deltatt i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet og fylkeskommunene om utvikling av regionale kompetansepolitiske strategier. Leder en analysegruppe i Regionalpolitisk avdeling, samt arbeidet med samordning mellom sektorpolitikk og regionalpolitiske mål.