Har en ph.d.-grad i helsevitenskap, en mastergrad i folkehelsevitenskap og en cand. Scient. grad i statistikk. Jobber som forskningsleder ved Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM), UiT Norges arktiske universitet. Arbeidserfaringen er fra tilsettinger i forsknings- og undervisningsstillinger ved NSDM, UiT Norges arktiske universitet, Norut Alta, Høgskolen i Finnmark og NTNU. Har vært adm.dir. i Norut Alta i to år.

Er for tiden særlig opptatt av utdanning, rekruttering og stabilisering av helsepersonell i distriktene, samt utvikling av en kompetent primærhelsetjeneste over hele landet. Har vært medlem i faggruppen som har revidert Nasjonal traumeplan.