Er utdannet ved UiO med blant annet statsvitenskap, massekommunikasjon og nordisk i fagkretsen. Har siden 2009 vært fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Har arbeidserfaring både fra skoleverket, barnevern, kommunale etater og interesseorganisasjoner. Arbeidet i 1999–2002 som prosjektmedarbeider i det nasjonale Realkompetanseprosjektet, og deretter i Vox / Kompetanse Norge med blant annet oppfølging og implementering av prosjektresultatene i fylkeskommunene, voksnes rettigheter til videregående opplæring, og karriereveiledning. Har bl.a. vært med på å skrive St.meld. 44 (2008-2009) – Utdanningslinja, og sittet i utvalget Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet (2013-2015).