Doktorgrad (dr.scient.) fra UiO, doktoravhandling om internasjonale komparative studier av skoleelevers læringsutbytte i realfagene. Kompetansedirektør i Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) siden 2010. Lang erfaring som utdanningsforsker fra UiO og NIFU. Har også arbeidet i Kunnskapsdepartementets avdeling for analyse, internasjonalt arbeid og kompetansepolitikk.

Medlem av OECD-BIAC Education Committee og Business Europe Education and Training Working Group, varamedlem i styret for OsloMet.