Steinar Holden (utvalgsleder)

Professor og instituttleder ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Viktigste forskningsområder er lønnsfastsettelse, makroøkonomi og arbeidsmarkeder. Leder Sysselsettingsutvalget og Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål, og har tidligere ledet fire offentlige utvalg knyttet til lønnsfastsettelse, verdiskaping og arbeidsmarked. Har også skrevet lærebøker i samfunnsøkonomi på universitets- og høyskolenivå og videregående skole-nivå.