Utvalgsleder, utvalgsmedlemmer og sekretariat deltar på ulike arenaer for å presentere utvalgets arbeid og funn i rapporter. Målet er å legge til rette for og stimulere til åpen dialog og diskusjon om samfunnets kompetansebehov.

2023

 • 🔗 Parat sin tariffkonferanse, 3. mars
  • Sekretariatet holdt innlegg om utvalgets arbeid med hovedrapport 2023
 • Styremøte i Universitets- og høyskolerådet (UHR), 20. februar
  • Sekretariatet innledet om arbeidet med hovedrapport 2023, for innspill og diskusjon

2022

 • Rådgiversamling for Osloskolen, 6. desember
  • Sekretariatet holdt innlegg om kompetansebehov for grønn omstilling
 • Årskonferanse i 🔗Kompetanseforum Østfold, 1. desember
  • Sekretariatet holdt innlegg om kompetansebehov for den grønne og digitale omstillingen
 • 🔗 NAV-konferansen 2022, 23. november
  •  Tema er “Kompetansegapet i arbeidsmarkedet”, og utvalgsleder holder innlegg
 • Nettverkssamling AV-dir/HK-dir, 21. november
  • Sekretariatet holdt innlegg om fremtidige kompetansebehov
 • 🔗 Partnerforums høstkonferanse 2022, 27. oktober
  • Utvalgsleder holdt innlegg om fremtidens kompetansebehov i staten
 • 🔗 Læring i Nord, 27. oktober​
  • Sekretariatet holdt innlegg om temarapport 2022
 • Innlegg for Lånekassen, 27. oktober
  • Sekretariatet holder innlegg om kompetansebehov på kort sikt og utfordringer for kompetansepolitikken
 • 🔗 Fagsamling for karriereveiledning, 26. oktober​
  • Sekretariatet holdt innlegg om temarapport 2022
 • 🔗 Utdanningskomiteen (UiO), 11. oktober
  • Tema var “Fremtidens kompetansebehov – konsekvenser for UiO utdanningsportefølje”, og utvalgsleder holdt innlegg
 • Stormøte 🔗 Kompetanseforum Vestland, 30. september​
  • Sekretariatet holdt innlegg om kompetansebehov​
  • Utvalgsmedlem James Tommy Karlsen holdt innlegg om nasjonal politikk og regionale utfordringer​
 • 🔗 Nasjonalt fagråd for teknisk fagutdanning, 28. september​
  • Sekretariatet holdt innlegg om temarapport 2022​
 • 🔗 DigiNorden, 20.–21. september
  • Sekretariatet holdt innlegg om kompetansebehov og grønn omstilling​
 • 🔗 LOs utdanningskonferanse, 8.–9. september
  • Utvalgsleder holdt innlegg om kompetansebehov og grønn omstilling​
 • 🔗 Arendalsuka, 15.–19. august
 • Seminar i Arbeids- og pensjonspolitisk råd, 15. juni
  • Utvalgsleder holdt innlegg
 • 🔗 Tim Greves symposium, 5. mars
  • Tema var “Norges muligheter i omstillingen til en grønn og bærekraftig økonomi”, og utvalgsleder holdt innlegg