Rapporten om kompetansebehov for grønn omstilling ble lansert mandag 12. juni på Klimahuset i Oslo. Du kan lese rapporten her.

Utvalgsleder Sveinung Skule presenterte hovedtrekkene i rapporten “Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet”, og overleverte den til forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

Les temarapport 2023

Omstillingstempoet blir høyt framover om Norge skal nå klimamålene. Har vi den kompetansen vi trenger, eller vil kompetanseknapphet kunne bremse den grønne omstillingen og redusere mulighetene for å utvikle et høyproduktivt og konkurransedyktig arbeidsliv innenfor naturens tålegrenser? Hvor bremser det, og hvem rammes mest dersom vi ikke får nok kompetanse på plass tidsnok? Rapporten belyser hva som kjennetegner arbeidslivets kompetansebehov for grønn omstilling, og hvilke muligheter og utfordringer utdanningssystemet, arbeidslivet og kompetansepolitikken står overfor i møte med kompetansebehov knyttet til denne omstillingen.

Les rapporten: 🔗Fremtidige kompetansebehov: Utfordringer for grønn omstilling i arbeidslivet