KBU inviterte en rekke aktører til å diskutere morgendagens kompetansebehov og finansiering av fagskoleutdanning onsdag 17. august.

Gratisprinsippet for utdanning står sterkt i Norge i dag – blant annet for å sikre like muligheter til høyere utdanning. Kompetansebehovsutvalget peker på høy etterspørsel etter fagskoleutdannede, hvor flertallet har fagbrev fra videregående opplæring. Antall fagskoleutdannede vokser raskt, eksempelvis innen IKT. I dag er det en høy andel kommersielle fagskoler som tilbyr IKT-utdanninger – der studentene i stor grad betaler for sin egen utdanning. Hvem skal finansiere utdanninger som samfunnet har behov for?

Under arrangementet “Utdanning etter videregående – like muligheter for de med fagbrev og studiekompetanse?”  inviterte Kompetansebehovsutvalget til diskusjoner om morgendagens behov for fagskoleutdannede og hvem som skal betale for å dekke disse behovene.

Tidspunkt: 17. august kl. 12.00-13.30

Sted: Aleppo stasjon, Tollbodgaten 5, Arendal

Program

Kl. 12.00

Mingling og enkel bevertning

Kl. 12.30

Velkommen v/ Else Kathrine Nesmoen, HK-dir

Kl. 12.35

Innledning v/ Sveinung Skule, leder av Kompetansebehovsutvalget

Kl. 12.45

Del 1: Etterspørsel, tilbud og finansiering av fagskoleutdanning innen IKT og tekniske fag

Deltakere:

Aage Alexander Foss, rektor ved Noroff Fagskole

Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune

 Kl. 13.00

Del 2: Hvem skal finansiere fagskoleutdanningene?

Deltakere:

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør i NHO

Trude Tinnlund, LO-sekretær

Henning Skau, leder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter

Lise Selnes, medlem i utdannings- og forskningskomiteen (Arbeiderpartiet)

Sveinung Skule, leder av Kompetansebehovsutvalget

Kl. 13.25

Oppsummering og avslutning v/ Else Kathrine Nesmoen

Fullsatt sal i Arendal

Mange hadde møtt opp på Aleppo stasjon i Arendal for å høre innlegg og spennende panelsamtaler om fagskolesektoren.

Les Kompetansebehovsutvalgets temarapport

Kompetansebehovsutvalget leverte en temarapport om høyere yrkesfaglig utdanning i juni 2022. Rapporten kan du lese her:

🔗Fremtidige kompetansebehov – Høyere yrkesfaglig utdanning for et arbeidsliv i endring