Kompetansebehovsutvalget samlet en rekke aktører fra utdanning og arbeidsliv for å diskutere fagskolesektorens rolle i utdanningssystemet og i møte med endrede kompetansebehov. Se opptak fra åpent webinar 8. februar 2022.

Norsk fagskolesektor er i rask vekst, og i Hurdalsplattformen varsler Regjeringen ytterligere oppskalering. Ved å tilby arbeidslivsrettede utdanninger og tydeliggjøre yrkesfag som karrierevei, kan høyere yrkesfaglig utdanning spille en viktig rolle i å imøtekomme stadig endrede kompetansebehov. Den planlagte veksten i fagskolesektoren reiser imidlertid ulike spørsmål:

  • Hvor mye, hvor raskt og innen hvilke fagfelt bør fagskolesektoren vokse?
  • Vil veksten utfylle utdanningstilbudet ved universiteter og høyskoler, eller vil veksten bidra til overlapp i tilbud og arbeidsområder?
  • I 2018 fikk fagskoleutdanning betegnelsen høyere yrkesfaglig utdanning. Hvordan kan og bør fagskoleutdanning plasseres i forhold til universitets- og høyskoleutdanning i et helhetlig utdanningssystem?

Kompetansebehovsutvalget skal levere en rapport innen 1. juni 2022, som skal se på høyere yrkesfaglig utdannings rolle i å møte kompetanseutfordringer. Utvalget ønsker å takke for spennende innlegg og diskusjoner – og god deltakelse. Webinaret er et viktig bidrag i utvalgets videre arbeid.

Program 8. februar 2022 – Kl. 10.00–13.00

Del 1: Fagskolesektorens rolle i utdanningssystemet

10.00 – 10.10 Velkommen Sveinung Skule, utvalgsleder Kompetansebehovsutvalget
10.10 – 10.20 Hvor skal fagskolesektoren? Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel
10.20 – 10.30 Presentasjon av rapport om dimensjonering Jørgen Ingerød Steen, Samfunnsøkonomisk Analyse AS
10.30 – 10.40 Status og utfordringer Tord Hauge, Leder Nasjonalt fagskoleråd
10.40 – 10.50 Grenser og roller sett fra UH-sektoren Sunniva Whittaker, styreleder Universitets- og høyskolerådet
10.50 – 11.20 Panelsamtale 

m/spørsmål via Slido

Tord Hauge Leder Nasjonalt fagskoleråd
Sunniva Whittaker Styreleder Universitets- og høyskolerådet
Lise L. Randeberg Leder Akademikerne
Henning Skau Leder Organisasjon for Norske Fagskolestudenter
Sveinung Skule Utvalgsleder Kompetansebehovsutvalget

11.20 – 11.50 PAUSE

Del 2: Fagskolesektorens rolle i å møte grønne kompetansebehov

11.50 – 12.00 Kompetansebehov for battericelleproduksjon Jan Arve Haugan, daglig leder Freyr Norge
12.00 – 12.10 Fagskoletilbud ved Batterifagskolen Eirik Hågensen, rektor Fagskolen Viken
12.10 – 12.20 Et eksempel fra Læringsfabrikken Mette Foss Dalseg, daglig leder Læringsfabrikken på Raufoss & Gard Tekrø Rolid, rektor Fagskolen Innlandet
12.20 – 12.30 Fagskolesektorens rolle i grønn regional kompetanseutvikling Børre Krudtå, Troms og Finnmark fylkeskommune
12.30 – 12.55 Panelsamtale

m/spørsmål via Slido

Kjetil Tvedt Norsk Industri
Eirik Hågensen Fagskolen Viken
Børre Krudtå Troms og Finnmark fylkeskommune
12.55 – 13.00 Avslutning Sveinung Skule

Interessert i å lese deg opp på tematikken?