Her vil vi publisere informasjon om utvalgets aktiviteter.