I utvalgsmøtet tirsdag 8. februar var de største kompetanseutfordringene knyttet til grønn omstilling hovedtema.

Årets første møte i Kompetansebehovsutvalget ble holdt i Oslo tirsdag 8. februar 2023. I tillegg til å diskutere nye kapittelutkast til den kommende rapporten, brukte utvalget mye av tiden på å diskutere hva som er de største kompetanseutfordringene knyttet til grønn omstilling. Utvalget diskuterte både i plenum og i gruppediskusjoner med stort engasjement.

Les 🔗kort referat fra møte i Kompetansebehovsutvalget 8. februar.

Innspill fra KBUs webinar

Dagen før møtet hadde utvalget invitert en rekke aktører til å komme med innspill til arbeidet med rapporten om kompetanse og grønn omstilling. Se opptak fra webinaret 🔗Grønn omstilling – hvordan endres kompetansebehovene i arbeidslivet?

Utvalget diskuterte innspillene fra webinaret i utvalgsmøtet, og tar de ulike synspunktene inn i det videre arbeidet.